سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ع. بنانج – سازمان انرژی اتمی – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده لیزر و اپتیک
س.م. حمیدی – دانشگاه شهید بهشتی – پژوهشکده لیزر و پلاسما
م.م. تهرانچی – دانشگاه شهید بهشتی – پژوهشکده لیزر و پلاسما

چکیده:

در این گزارش ، روش جدید برای کوک پذیری سرعت گروه در بلورهای نوری یک بعدی با استفاده از تئوری لایه های معادل ارایه شده است. در این روش با استفاده از تئوری لایه های معادل، با تغییر نسبت ضرایب شکست اپتیکی در ساختار ، بدون تغییر مواد سازنده، به سرعت گروه قابل تغییر در طول موج مورد نظر دست یافته ایم. با استفاده از این روش ، سرعت گروه در طول موج های نسبی پائین از ۰٫۰۰۲۵C در ساختار بدون لایه معادل به ازای λ/λ۰=۰٫۶ به ۰٫۰۰۲۶C با استفاده از لایه های معادل به ازای ne=2.2 رسیده ایم و در طول موجهای نسبی بالا از ۰٫۵۱۳۳۸۳۴C به ۰٫۵۴۳۳۱۴۹C به ازای λ/λ۰=۰٫۹۹ در ساختاری با ne=2.2 تغییر یافته است.