سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شاهپور ستوده منش – شرکتSTATOIL ایران
احسان بشیری – دانشجوی مهندسی ایمنی و حفاظت فنی دانشکده مهندسی نفت شهیدتندگویان آبادان

چکیده:

باتوسعه ی روزافزون واحدهای علمی پژوهشی – بخصوص درحوزه نفت وبروز اشکارو ناگهانی نیاز جامعه ی صنعتی کشوربه تحصیل کردگان و متخصصان HSE به نظر میر سد که دراین بین جامعه ی دانشگاهی کشورمی بایست بیش ازپیش درجهت تربیت متخصصان صنعت درحوزه بهداشت ایمنی و محیط زیست تلاش نماید بانگاهی گذرا به چندسال اخیر به وضوح متوجه خواهیم شد که پروسه برگزارکردن دوره های اموزشی کوتاه مدت یا بلندمدت درداخل و خارج کشور برای مدیران HSE صنعت نفت علاوه برصرف هزینه های هنگفت بهدلایل ذیل کارایی چندان مطلوب و رضایت بخشی نیز دربلندمدت عاید صنعت نمی کند : فشرده بوده دوره ها، عدم رغبت شرکت کنندگان، تئوری بودن مباحث ارایه شده به روز نبودن برخی ازدوره ها ازاین روپس ازاینکه دانشگاه صنعت نفت آبادان با اگاهی و تلاش به موقع دانشجویان مهندسی ایمنی و حفاظت فنی تصمیم به اصلاح تکمیل و همخوان کردن سرفصل دروس رشته متبوع با علم روزدنیا درقالب افزودن دروس مدیریت HSE مدیریت ریسک مخاطرات محیط کار بهداشت حرفه ای و الودگی هوا نمود اینک نیاز به ایجادگرایش مهندسی HSE درمقطع کارشناسی ارشدرا بیش ازپیش احساس می کند لذا با معرفی Syllabus پیشنهادی که با همفکری کارشناسان خبره hse صنعت نفت تدوین شده است سعی دربه تحقق پیوستن این مهم دارد