سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین بری ابرقویی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
محمود توکلی – کارشناس ارشد آبخیزداری – اداره کل هواشناسی استان یزد
ناصر نجارهدشی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی سینوپتیکی – اداره کل هواشناسی استان یزد
محمدصادق طالبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد – اداره کل هواشناسی استان ی

چکیده:

آب و هوا یکی از عوامل اصلی محیطی است که تمامی مظاهر حیات را تحت کنترل خود دارد. در بین بخش های مختلف، بخش کشاورزی از آسیب پذیری بیشتری نسبت به ناهنجاریهای آب وهوایی برخوردار است. بطوریکه موفقیت وشکست بسیاری از پروژه های کشاورزی به شرایط اقلیمی بستگی تام دارد. در بین عناصر هواشناسی، عنصر دما و بارش نقش تعیین کننده تری دارا می باشند.
در تحقیقی که در ارتباط با سرمازدگی و یخبندان در استان یزد صورت گرفته سعی بر ان شده که ویژگی عنصر دما از جنبه های مختلف نظیر آغاز، خاتمه و طول دوره یخبندان، حداقل های مطلق که از نظر کشاورزی و سایر فعالیت ها از اهمیت فراوانی برخوردار است در سطح استان یزد مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا با شناخت از توانمندیهای دمایی منطقه حداکثر استفاده بهینه را به عمل آورده و از مخاطرات آن پرهیز شود.