مقاله سرمايه اجتماعي در نظريات جديد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش نامه علوم اجتماعي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: سرمايه اجتماعي در نظريات جديد
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله سرمايه اجتماعي درون گروهي
مقاله سرمايه اجتماعي بين گروهي
مقاله اعتماد اجتماعي
مقاله روابط اجتماعي
مقاله شبکه هاي اجتماعي و هنجار عمل متقابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيراهري نير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال اخير شاهد ورود واژه سرمايه اجتماعي در گفتمان هاي جامعه شناسي، علوم اجتماعي، اقتصاد و علوم سياسي بوده ايم. تمرکز بر مقوله سرمايه اجتماعي به دليل نقشي است که سرمايه اجتماعي در توليد و افزايش سرمايه هاي انساني و اقتصادي ايفا مي کند. به همين دليل امروزه در بررسي و تدوين شاخص هاي اجتماعي توسعه توسط سازمان هاي معتبر جهاني، سرمايه اجتماعي پايگاه خاصي را به خود اختصاص داده است. نظر به چنين اهميتي در اين مقاله سعي مي شود به بررسي نظريات جديد در مورد سرمايه اجتماعي پرداخته شود.