مقاله سرمايه اجتماعي و رفتارهاي زيست محيطي مسوولانه در شمال ايران (مطالعه موردي: استان هاي گيلان، مازندران و گلستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۲۳۶ تا ۲۵۰ منتشر شده است.
نام: سرمايه اجتماعي و رفتارهاي زيست محيطي مسوولانه در شمال ايران (مطالعه موردي: استان هاي گيلان، مازندران و گلستان)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله اعتماد
مقاله مشاركت
مقاله امنيت
مقاله رفتارهاي زيست محيطي مسوولانه
مقاله شمال ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عقيلي سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: خوش فر غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش، پاسخ گويي به اين پرسش هاي اساسي است که اولا؛ آيا رابطه اي بين سرمايه اجتماعي و ابعاد آن با رفتارهاي زيست محيطي مسوولانه وجود دارد؟ ثانيا؛ رابطه بين سرمايه اجتماعي با رفتارهاي زيست محيطي در مناطق مختلف جغرافيايي شمال کشور (استان هاي سه گانه گيلان، مازندران و گلستان) چگونه است؟ روش تحقيق از نوع پيمايشي بوده و نمونه آماري شامل ۷۵۰ نفر از ساکنان مناطق شهري استان هاي گيلان، مازندران و گلستان است که به روش تصادفي طبقه اي متناسب نمونه گيري شده اند. ابزار اين تحقيق پرسش نامه محقق ساخته بوده و يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که بين سرمايه اجتماعي با رفتارهاي مسوولانه زيست محيطي ارتباط معني داري وجود دارد. علاوه بر اين بين عناصر عمده سرمايه اجتماعي با رفتارهاي مسوولانه زيست محيطي نيز ارتباط معني داري برقرار بوده و اين روابط در مناطق مختلف جغرافيايي نيز متفاوت است. از يافته هاي اين پژوهش مي توان نتيجه گرفت که براي ترويج و توسعه رفتارهاي مسوولانه نسبت به محيط زيست بايد سرمايه اجتماعي و ابعاد آن به ويژه اعتماد نهادي، عضويت در نهادهاي مدني و شبکه روابط بين گروهي تقويت شود.