مقاله سرمايه اجتماعي و نقش آن در فعاليتهاي اقتصادي با نگاهي به استان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۷۷ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: سرمايه اجتماعي و نقش آن در فعاليتهاي اقتصادي با نگاهي به استان همدان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله توسعه اقتصادي
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقدي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: سوري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجربه توسعه در كشورهاي پيش گام نشان گر تاثير متغير مهمي به نام سرمايه اجتماعي است كه به تازگي وارد ادبيات علوم اجتماعي و به ويژه جامعه شناسي و اقتصاد شده و در كنار سرمايه هاي فيزيكي و انساني مورد توجه جدي قرار گرفته است. هدف اصلي اين تحقيق بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي و اثرات آن بر فعاليت هاي اقتصادي است. بر همين اساس، ابتدا سرمايه اجتماعي را به طور مستقيم و با استفاده از پرسشنامه در شهرهاي استان همدان اندازه گيري نموده و سپس بر اساس آن به بررسي تاثير آن بر وضعيت كسب و كار پرداخته شده است. روش تحقيق در اين مطالعه استفاده از پيمايش ميداني در نقاط شهري استان همدان بوده است. نتايج تحقيق نشان گر سطح پايين سرمايه اجتماعي است كه به نوبه خود باعث افزايش هنجارشكني و گسترش جرايم، تخلفات و بي اعتمادي بالا و در نتيجه افزايش هزينه هاي توليد و فعاليت هاي اقتصادي مي شود. نتايج هم چنين نشان گر رابطه منفي و كاملا معني دار، كاهش سرمايه اجتماعي با رشد اقتصادي و سرمايه گذاري بخش خصوصي است. بنابراين، كاهش سرمايه اجتماعي از طريق افزايش هزينه هاي توليد و توزيع داراي تاثير منفي بر عملكرد بنگاه هاي اقتصادي مي باشد.