مقاله سرمايه فكري نقطه اتصال دولت، دانشگاه و صنعت مثال بيلان دانش در دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در رشد فناوري از صفحه ۴۱ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: سرمايه فكري نقطه اتصال دولت، دانشگاه و صنعت مثال بيلان دانش در دانشگاه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله سرمايه فكري
مقاله بيلان دانش
مقاله ارزيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افرازه عباس
جناب آقای / سرکار خانم: بعيدفر مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله موضوع مهم سرمايه هاي فكري كه در زمينه سازي و ايجاد جامعه و سازمان هاي مبتني بر دانش نقش اساسي ايفا مي كند و خود نيز محصول جامعه و سازمان هاي مبتني بر دانش محسوب مي شود، مورد توجه قرار مي گيرد.
اين سرمايه و يا دارايي در سطح جامعه، دولت، صنعت و دانشگاه مطرح است و تجمع آنها دارايي هاي فكري كشور را تشكيل مي دهد. در اين مقاله با توجه به نقش كليدي دانشگاه در ايجاد جامعه يا سازمان مبتني بر دانش نحوه ايجاد و ارزيابي اين نوع از سرمايه در دانشگاه مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين در اين نوشتار برخي از ويژگي هاي جامعه دانشي و خصوصيات مديريت دانش و دارايي هاي فكري معرفي مي شوند.