مقاله سرمايه فکري، سرمايه اي ارزشمند و موثر در سازمان امور مالياتي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ماليات از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: سرمايه فکري، سرمايه اي ارزشمند و موثر در سازمان امور مالياتي کشور
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه فكري
مقاله سرمايه انساني
مقاله سرمايه ساختاري
مقاله سرمايه مشتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آشنا مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه براي فراهم نمودن حداکثر شرايط لازم براي دستيابي به اهداف و استراتژي ها، سازمانها نه تنها بايد دارايي هاي نامشهود خود را شناسايي، اندازه گيري و مديريت کنند بلکه مي بايست همواره سعي کنند تا اين گونه دارايي ها را بطور مستمر ارتقا و بهبود بخشند. واقعيت اين است که سازمانهايي که نتوانند دارايي هاي دانشي خود را بطور مستمر ارتقا دهند، بقا خود را با خطر از دست دادن و فناي خود، مبادله خواهند کرد. در اين مقاله، موضوعاتي چون دسته بندي دارايي هاي سازمان، تعريف سرمايه فکري، دلايل توجه و اندازه گيري سرمايه فکري، محدوديتهاي سيستم حسابداري سنتي، مدل ها و روش هاي اندازه گيري سرمايه فكري، مزايا و معايب گزارش دهي داخلي و خارجي سرمايه فکري، بحث و مورد بررسي قرار گرفته شده است. نتيجه تحقيق نشان مي دهد که موفقيت سازمانها به توانايي مديريت دارايي هاي نامشهود بستگي دارد. بنابر اين، براي اينكه بتوانيم اين دارايي ها را مديريت كنيم ابتدا مي بايست آنها را شناسايي و اندازه گيري كنيم. سازمان امور مالياتي کشور نيز با توجه به ماهيت فعاليت حاکميتي خود و همچنين وظيفه تامين بخش قابل توجهي از منابع درآمدي دولت ناگزير به شناسايي، ارزيابي و مديريت دارايي هاي نامشهود (سرمايه فکري) موجود در سازمان براي فراهم شدن امکان برنامه ريزي بهينه در نحوه استفاده از اين منابع است.