سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

روح اله رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ، دانشکده هنر ومعماری ،دانشگاه شیراز، ش
عبدالمجید نورتقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد معمار ی، دانشکده هنر ومعماری ،دانشگاه شیراز، ش

چکیده:

درروزگارانی که به تقلید ازمعماری مدرن غربی پرداختیم ومعماری سنتی خودرا کنارگذاشتیم ، افزایش بی رویه مصرف سوخت های فسیلی برای تنظیم شرایط حرارتی ساختمان ، علاوه بر اتلاف منابع ان رژی ، موجب آلودگی روزافزون محیط زیست شده است . وهمچنین شناختمان نسبت به آنچه ازدست می رود و آنچه جایگزین می شود بسیار اندک است. در این میان استفاده بهینه از انرژی های تجدید پذیر ضروری به نظر می رسد . که به علت آفتابخیز بودن کشورمان سیستم های مختلف انرژی خورشیدی بیشتر از بقیه انرژی ها، کارا هستند در این نوشتار ضمن پرداختن به روشهای
استفاده از انرژی خورشید یعنی: ۱. سیستمهای فعال. ۲. سیستمهای غیرفعال. ۳. سیستمهای مرکب به تشریح عمده ترین شیوه های سرمایش خورشیدی در ساختمان خواهیم پرداخت: a) سرمایش جذبی b) سرمایش با بخار c) سرمایش با رطوبت گیری d) سرمایش با استفاده از انباره سنگیe) بام حوضچه ای.