سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سعید حبیبا – institute of comparative law, faculty of law, university of tehran
اسما طاهری مقدم – institute of comparative law, faculty of law, university of tehran

چکیده:

درک اهمیت و ارزش سرمایه های انسانی مساله ای است که بیش از هر چیز در مباحق مربوط به توسعه انسانی خودنمایی می کند. توسعه انسانی که انسان و قابلیت های او را محور تمام اقدامات و برنامه های خود قرار می دهد، پیام آور پایداری و دایمی بودن بهبود کیفیت زندگی است. در این مسیر آنچه در کانون توجه قرار می گیرد، سرمایه انسانی است، اینک احزای متشکله اینسرمایه کدامند و به چه شکلی بر فرایند توسعه تاثیر گذارده و به چه صورت قابل ارزیابی هستند موضوعی است که این مقاله بدان می پردازد. در همین راستا توجه به نقش ممتاز سرمایه فکری به عنوان یکی از اقلام سرمایه های انسانی و در واقه مهمترین جزء آن در جعل ابزارهای حمایتی قوی برای مالکیت فکری از اهمیت چشمگیری برخوردار است.