سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباس افرازه – دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله موضوع مهم سرمایه های فکری ۱ که در زمینه سازی و ایجاد جامعه و سازمان ها مبتنی بر دانش نقش اساسی ایفاء می کند و خود نیز محصول جامعه و سازمان های مبتنی بر دانش ۲ محسوب می شود، مورد توجه قرار می گیرد .
این سرمایه و یا دارائی در سطح جامعه، دولت ، صنعت و دانشگاه مطرح است و تجمع آنها دارایی های فکری ۳ کشور را تشکیل می دهد . در این مقاله با توجه به نقش کلیدی دانشگاه در ایجاد جامعه یا سازمان مبتنی بر دانش نحوه ایجاد و ارزیابی این نوع از سرمایه در دانشگاه مورد بررسی قرار می گیرد . همچنین در این نوشتار برخی از ویژگی های جامعه دانشی و خصوصیات مدیریت دانش ۴ و دارایی های فکری معرفی می شوند