سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده مرضیه سجادی امیری – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
سیدعلی سجادی امیری –
ایرانتاج باباجانتبار –
حمیده مقدری –

چکیده:

سرمایه ی فکری موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چندساله اخیر در سطح جهانی مطرح شده است اما از آنجایی که منبعی پرارزش برای کشورها و سازمان ها به حساب می اید میزان رشد و توسعه آن به سرعت در حال تبدیل شدن به شاخصی در توسعه یافتگی کشورها است از سوی دیگر این منبع نامشهود به عنوان یکی از ارزش افزاترین منابع شرکت ها و سرمایه ای کلیدی دررشد کارافرینی مطرح شده است از این رو امروزه ضرورت توسعه و مدیریت سرمایه ی فکری به یک الزام جدی در سطح کلان ملی و در عرصه ی کسب و کار تبدیل شده و با حرکت به سمت اقتصاد دانش پایه منجر به تغییر پارادایم حاکم اقتصاد صنعتی شده است به گونه ای که می توان شاهد پدیداری اقتصادی مبتنی بر اطلاعات و دانش بود که اساس و بنیان آن برمحور سرمایه ی فکری استوار است در اقتصاد دانش محور از سرمایه فکری Intellectual Capital به منظور ایجاد ارزش برای سازمان استفاده می شود و در دنیای امروز موفقیت هر سازمان به توانایی مدیریت این دارایی ها بستگی دارد لذا در این مقاله ضمن معرفی سرمایه فکری به بررسی آن روشهای اندازه گیری سرمایه فکری الگوهای سرمایه فکری و نحوه گزارشگری سرمایه فکری درسازمان ها پرداخته و در انتهای مقاله ضمن جمع بندی به ارائه پیشنهادات و راهکارهایی در زمینه نحوه استفاده از این سرمایه ارزشمند برای بهبود عملکرد سازمان ها در کشور پرداخته شد.