سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پرویز سعیدی –

چکیده:

سرمایه گذاری ریسک پذیر سرمایه ای است که برای تامین مالی یک شرکت نوپا بکار می رود و توسط افراد ریسک پذیر انجام می شود. در کشورهای توسعه یافته سرمایه گذاری ریسک پذیر به عنوان منبعی برای توسعه کارآفرینی نهادینه شده است. امروزه همه صاحبنظران اقتصادی و کارآفرینی معتقدند سرمایه گذاران مخاطره پذیر یکی از حلقه های اصلی و عوامل کلیدی رشد و پیشرفت خلاقیت نوآوری و کارآفرینی محسوب می شوند.
هدف این مقاله شناسایی روشهای تامین مالی برای کارآفرینان و چگونگی سرمایه گذاری افراد مخاطره پذیر و ارتباط آن با توسعه کارآفرینی است.