سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

دکتر مهدی ابزری – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
محسن مهدوی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورها و بخصوص کشورهای در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه به منظور تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری است. امروزه، بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدید به جذب سرمایه های خارجی دارند. از سوی دیگر، سرمایه گذاران خارجی به منظور کسب کسب سود و بازده بیشتر متمایل به سرمایه گذاری در سایر کشورها شده اند. سرمایه گذاری خارجی معمولا در دو قالب صورت می گیرد که عبارتند از؛ سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی یا بورس اوراق بهادار . در این مقاله، یرمایه گذاری خارجی در بورس مورد بحث قرار گرفته و منافع و تهدیدات بالقوه آن مورد بررسی قرار می گیرند.