سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی اکبر گوی آبادی – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، مشاور تحقیق و توسعه شرکت سیستم های ت

چکیده:

پذیرش فن آوری های نوین از یک جامعه پیشرفته علمی و انتقال آنها به یک جامعه سنتی در حال تحول، به مثابهکاشتن یک شاخه غیر قابل قلمه زدن در خاک و یا غرس یک نهال بدون ریشه در زمین است، چه آن که هر پدیده فن اوری به عنوان یک جوانه یا شاخه غیر قابل قلمه زدن در خاک و یا غرس یک نهادل بدون ریشه در زمین است، چه آن که هر پدیده فن آوری به عنوان یک جانه یا شاخه، ناگزیر می باید مبتنی و متکی بر مبانی علمی آن به مثابه ریشه آن نهال باشد. از این بابت است که فرض می شود انتقال صرف فن آوری از یک کشور پیشرفته علمی به یک کشور در حال پیشرفت، یک انتقال و اشاعه غیر طبیعی است. حالت طبیعی این انتقال آن است که فن آوری نوین فقط در محیطی، می تواند نشو و نمای عادی و موثر داشته باشد که مبتنی و متکی بر منابع علمی، پژوهشی و تحقیقاتی همان جامعه و منتج از استعدادها و شرایط اقتصادی واجتماعی حاکم بر آن باشد. بنابراین، توسعه و تکامل فن آوری های پیشرفته فقط در جایی عملی، امکان پذیر، موثر و پایدار است که اولاً بر مبنای توسعه علوم و دانش های پیشرفته از بطن همان جامعه نشات گرفته باشد و ثانیاً توام با ورود فن آوری های پیشرفته، مقدمات آگاهی و اشراف بر علوم و دانش های زیر بر مبنای آن فن آوری های وارداتی تدارک شد باشد تا سرانجام نهال فن آوری ریشه دار وتوسعه آن پایدار گردد. درمقاله حاضر سعی شده است که پیرامون نقش مهم واساسی تحقیق وتوسعه در فرایند انتقال وتوسعه فن آوری، بحث و بررسی شود. در تهیه مطللب این مقاله، کوش شده است ک از تجربیات نویسنده و معتبرترین منابع علمی موجود استفاده گردد. همچنین موفقیت های حاصل از انجام یک نمونه در واحد صنعتی سیستم های توزین کامپیوتری (COWEIS) در زمینه تحقیق و توسعه در انجام فعالیت های مهندسی معکوس و ابزار دقیق خودرو به (خصوص جلو آمپر یا سرعت سنج و دور سنج) به عنوان اولین گام درانتقال این فن اوری مورد بحث و بررسی دقیق قرار خواهد گرفت. امیدواریم که یافته های این مقاله بتواند در میان دیگر موسسات فعال در زمینه انتقال و ساخت فن آوری، مفید فایده قرار گیرد.