سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

عین الله کشاورز – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
محسن منتظری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

سرمایه مخاطره آمیز یک نوآوری مهم مالی است که جهت تأمین مالی سازمانهای جدیدی که ریسک بالا و فن آوری بالایی دارند، درکشورهای پیشرفته ایی مانند آمریکا، به کار گرفته می شود . این نوع سرمایه گذاری در تعدادی از کشورهای در حال توسعه نیز در حال رشد و استفاده می باشد . به منظور ک م کردن ریسک های موجود، سرمایه گذاران مخاطره آمیز توجه خود را به شرکتهایی که در مرحله رشد هستند مبذول می دارند . در فراگرد تصمیم گیری، سرمایه گذاران مخاطره آمیز اهمیت زیادی به ارزیابی ریسک، می دهند؛ تا در پروژه هایی که بیشتر مورد توجه است سرمایه گذاری کنند . در بسیاری از موارد سرمایه گذاران خطرپذیر در شرکتهای ناشناخته ای سرمایه گذاری می کنند، بدون اینکه اینگونه شرکتها سابقه فعالیت تجاری چندانی داشته باشند . بنابراین طبیعت سرمایه گذاری خطرپذیر ( مخاطره آمیز ) این است که سرمایه گذاران مجبور هستند که با یکسری ریسکهای ذاتی که همراه پروژه ها است، روبرو شده و آنها را مدیریت کنند .
اکنون انواع شتاب دهنده ها و مراکز رشد در بازار وجود دارند که تفاوتهای بنیادین در اهداف و مقاصد دارند . بعضی مثلا آنهایی که توسط کارآفرینان و بنگاههای سرمایه مخاطره تاسیس می شوند از نوع » برای سود « فقط می خواهند با کمک به ثروتمند شدن کارآفرینان، ثروتمند شوند بعضی ها مدلهای درآمد دارند که می تواند مرکز رشد را ثروتمند کند بدون آنکه الزاما به بقیه آن قدر سود برساند . دولتها و حکومتهای محلی به ایجاد شغل بیشتر علاقمندند تا به ثروت و دانشگاهها با زیکنان اصلی دیگر هستند که خواهان کار برای دانشجویان و تامین بود جه بخش پژوهش دانشگاهی هستند تا ثروتمند کردن آنها . بنگاههای تعاونی بزرگ مراکز رشد خصوصی را به کار می اندازند برای تشویق بنگاههایی که ممکن است محصولات و خدمات آنها را بخرند و یا برای ایجاد فرصتهای شغ لی برای افراد تحت استخدام کمتر متغیر و کارآفرین خود هستند .