مقاله سرنوشت شغلي فارغ التحصيلان دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه فردوسي مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۵۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: سرنوشت شغلي فارغ التحصيلان دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه فردوسي مشهد
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتغال
مقاله فارغ التحصيلان
مقاله دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي
مقاله دانشگاه فردوسي مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي رضواني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدحسين زاده معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: باغگلي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به موضوع سرنوشت شغلي فارغ التحصيلان دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه فردوسي مشهد و عوامل مرتبط با آن پرداخته است. در پژوهش مربوط، از دو پرسشنامه تلفني و پستي استفاده شد (۱۵۷ نفر به پرسشنامه تلفني و ۱۲۹ نفر به پرسشنامه پستي پاسخ دادند). نتايج حاكي از شاغل بودن حدود %۶۴ افراد است. نكته مهم آن است كه بيش از ۵۰% افراد از طريق آزمون هاي استخدامي دولتي، مشغول به كار شده اند. اين مساله نشان مي دهد كه سياست هاي اقتصادي و تصميم سازي هاي مجلس و دولت تا چه حدي مي تواند سرنوشت شغلي فارغ التحصيلان دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي را تحت تاثير قرار دهد. بررسي تاثير عامل جنسيت، رشته تحصيلي، داشتن کار دانشجويي و عضويت در تشکل هاي دانشجويي، بر روي اشتغال فارغ التحصيلان، تفاوت هايي را در ميزان اشتغال، احساس ثبات شغلي و دارا بودن شغل ثابت به نفع پسران، رشته روان شناسي، افراد داراي کار دانشجويي و افراد فعال در تشکل هاي دانشجويي نشان مي دهد و برخي متغيرها (مانند نوع ديپلم، انگيزه ورود به دوره کارشناسي و ….) تفاوتي را ايجاد نکرده اند. فارغ التحصيلان دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي از شرايط اجتماعي مرتبط با کار، ارزيابي خوبي نداشته اند؛ به طوري که از نظر اکثريت مطلق اين افراد، شانس و داشتن ارتباطات اجتماعي، مهمتر از «مهارت داشتن» ارزيابي شده است. فارغ التحصيلان مذکور زمينه سازي دانشگاه، در جهت اشتغال را کاملا منفي ترسيم مي نمايند؛ به گونه اي که اکثريت مطلق افراد ابراز مي دارند که مقدمات آشنايي با نيازهاي بازار کار و ساير موارد لازم، ابدا در دانشگاه فراهم نبوده است.