مقاله سرواپيدميولوژيک ويروس هپاتيت دلتا در بيماران داراي وضعيت مثبت از نظر آنتي ژن سطحي هپاتيت ب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۳۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: سرواپيدميولوژيک ويروس هپاتيت دلتا در بيماران داراي وضعيت مثبت از نظر آنتي ژن سطحي هپاتيت ب
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس هپاتيت دلتا
مقاله هموفيلي
مقاله همودياليز
مقاله تالاسمي
مقاله معتاد تزريقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جداري سيفي سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: قوطاسلو رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي سيداسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: ويروس هپاتيت دلتا Hepatitis Delta Virus (HDV) از ويروسهاي ناقص و داراي RNA تک رشته اي است. اين ويروس براي تكثير به ويروس هپاتيت (HBV) B نيازمنداست. با در نظر گرفتن شيوع بالاي بيماري هپاتيتB  در منطقه، اين مطالعه براي تعيين شيوع سرواپيدميولوژيک HDV در بيماران HBsAg مثبت انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه آينده نگر از اسفند ۱۳۸۵ تا اسفند ۱۳۸۶ تعداد ۳۶۸ نمونه سرمي HBsAg مثبت در پنج گروه پر خطر (۱۰۰ بيمار همودياليزي، ۱۶۵ دهنده خون، ۹۰ معتاد تزريقي، ۱۱ هموفيلي و ۲ بيمار تالاسمي) از سازمان منطقه اي آموزشي انتقال خون تبريز (استان آذربايجان شرقي) انتخاب گرديد. کليه نمونه هاي بيماران از نظر وجود آنتي بادي هاي ضد ويروس HDV با روش ELISA مورد بررسي قرار گرفت. ميزان ALT و AST با روش IFCC اندازه گيري شد.
يافته ها: آنتي بادي ضد وِيروس HDV در ۸ نفر از بيماران همودياليزي (%۸)، ۳ نفر از ۱۶۵ اهدا کننده خون (%۱٫۸)، ۳ نفر از ۹۰ معتاد تزريقي (%۱۰) و ۲ نفر از ۱۱ بيمار هموفيلي مثبت بودند، ولي آنتي بادي ضد HDV در بيماران تالاسمي منفي بود.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين بررسي بالاترين ميزان آلودگي با HBsAg در گروه پرخطر (معتادان تزريقي و همودياليز) بدست آمد. آناليز نتايج آماري ارتباط معني داري را در رابطه با سن و جنس بيماران نشان نداد (P=0.05). شهر تبريز در ناحيه اندميک عفونتهاي ويروس هپاتيتD  قرار گرفته است بنا بر اين انجام مطالعات بيشتر در گروههاي در معرض خطر بهمراه ساير عوامل موثر و پارامترهاي مختلف کاملا ضروري است.