مقاله سرواپيدميولوژي بروسلوز در شهرستان تالش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در علوم زيستي از صفحه ۸۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: سرواپيدميولوژي بروسلوز در شهرستان تالش
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرواپيدميولوژي
مقاله بروسلوز
مقاله شيوع سرمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي ديگه سرايي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: آسمار مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فائزي قاسمي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بروسلوزيس، بيماري مشترک بين انسان و دام مي باشد که توسط گونه هاي جنس بروسلا ايجاد مي شود. انتقال عفونت به انسان از طريق تماس مستقيم يا غير مستقيم با حيوانات آلوده صورت مي گيرد. بروسلوز سبب مشکلات بهداشتي و خسارات اقتصادي زيادي مي گردد. هدف اين پژوهش تعيين شيوع سرمي بروسلوز در تالش بوده است. از بيماران مشکوک به بروسلوز (داراي: تب، دردهاي استخواني-مفصلي و تعريق) مراجعه کننده به آزمايشگاه بيمارستان شهيد نوراني تالش، تعداد ۲۰۲ نفر به صورت تصادفي انتخاب و به وسيله پرسش نامه اطلاعات لازم جمع آوري، سپس نمونه هاي خون گرفته شد. سرم ها جدا گرديد. آنتي ژن رزبنگال، آنتي ژن بروسلا آبورتوس سويه ۱۹ و بافر ۲ME (ساخت انستيتو پاستور ايران) تهيه، و روي تمام سرم ها تست رزبنگال انجام شد. در موارد مثبت، براي تعيين تيتر آنتي بادي، تست رايت لوله اي و ۲ME رايت انجام شد (رايت و ۱٫۸۰£۲ME مثبت در نظر گرفته شده بود).  نتايج به دست آمده نشان داد که ۷۰ نفر (۶۵/۳۴%) مرد و ۱۳۲ نفر (۳۴/۶۵%) زن بودند. تست رايت در ۱۱ مورد (۴۴/۵%) و تست ۲ME در ۱۰ مورد (۹۵/۴%) مثبت بود.  شيوع سرمي بروسلوزيس، 95/4%  و ميزان بروز، ۴۹/۰% بود. به خاطر شيوع بالاي بيماري، پيشنهاد مي گردد مردم محصولات لبني پاستوريزه مصرف کنند.