مقاله سرواپيدميولوژي توکسوپلاسموزيس در مراجعين به آزمايشگاههاي تشخيص طبي شهرستان رامسر در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در علوم زيستي از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: سرواپيدميولوژي توکسوپلاسموزيس در مراجعين به آزمايشگاههاي تشخيص طبي شهرستان رامسر در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرواپيدميولوژي
مقاله توکسوپلاسموزيس
مقاله رامسر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهگاني نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: آسمار مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: هنرمند حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توکسوپلاسموزيس يکي از بيماريهاي انگلي شايع در اکثر نقاط جهان از جمله ايران است. عامل آن تک ياخته اي به نام توکسوپلاسما گوندي (Toxoplasma gondii) متعلق به خانواده سارکوسيستيده (Sarcocystidae) مي باشد. طي تحقيقات انجام شده در نقاط مختلف ايران، ميزان شيوع اين بيماري ۸/۵۱ درصد بوده است. به علت عدم وجود اطلاعات كافي در شهرستان رامسر ما شيوع اين بيماري را در اين شهرستان انجام داديم. در اين بررسي تعداد ۶۰۰ نمونه سرم خون به صورت تصادفي از مراجعين مراکز بهداشتي درماني رامسر ضمن تکميل پرسشنامه جمع آوري گرديد. ابتدا نمونه ها به روش آگلوتينا سيون غربالگري شده تا موارد مثبت آنتي بادي عليه توکسوپلاسموز معلوم گردد، سپس نمونه هاي مثبت به روش ايمو نو فلورسانس غير مستقيم (IFA) مورد تاييد قرار گرفت در نتيجه ميزان شيوع بيماري تعيين گرديد. نتايج بدست آمده در اين پژوهش نشان مي دهد که از مجموع ۶۰۰ نمونه تحت بررسي، ۱۹۰ مورد (۶۶/۳۱ درصد) از نظر آنتي بادي عليه توکسو پلاسموز مثبت بودند که ۱۸۳ نفر (۵/۳۰ درصد) داراي تيترآنتي بادي کمتر از ۱:۴۰۰ و ۷ نفر (۱۶/۱ درصد) داراي تيتر بالاي ۱:۴۰۰ داشتند. همچنين ارتباط اين بيماري با پارامتر هاي سن، جنس، شغل، تحصيلات، محل سکونت، تماس با گربه، مصرف سبزي و سالاد تعيين گرديد و در نهايت معلوم شد اين بيماري با پارامتر هاي، تماس با گربه و شغل ارتباط معناداري داشته ولي با ساير پارامترها ارتباط معنادار نداشته است.