مقاله سرواپيدميولوژي ليشمانيوز احشايي (کالاآزار) در استان اردبيل طي سال هاي ۱۳۸۸-۱۳۶۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در ارمغان دانش از صفحه ۲۶۲ تا ۲۷۲ منتشر شده است.
نام: سرواپيدميولوژي ليشمانيوز احشايي (کالاآزار) در استان اردبيل طي سال هاي ۱۳۸۸-۱۳۶۵
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليشمانيوز احشايي ( کالا آزار)
مقاله سرواپيدميولوژي
مقاله انسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولايي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: محبعلي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: پورفرضي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: امدادي داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس صدراني نگار
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري مهراب
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان زاده قشم
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي ذبيح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: ليشمانيوز احشايي (کالاآزار) يکي از مهم ترين بيماري هاي انگلي است که به صورت آندميک در استان اردبيل ديده مي شود. هدف از اين مطالعه مروري بر مطالعه هاي انجام شده پيرامون جنبه هاي باليني، تشخيصي و اپيدميولوژي ليشمانيوز احشايي در انسان است که با استفاده از آزمايش سرولوژي آگلوتيناسيون مستقيم در مناطق اندميک شمال غربي ايران انجام شده است.
مواد و روش ها: در اين پژوهش توصيفي، تحليلي نتايج مهم و قابل توجه مطالعه هاي مختلفي که طي سال هاي ۱۳۸۸ـ۱۳۶۵ پيرامون جنبه هاي باليني، تشخيصي و اپيدميولوژي ليشمانيوز احشايي در انسان با استفاده از آزمايش سرولوژي آگلوتيناسيون مستقيم در شمال غرب ايران انجام شده است، مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: از مجموع ۲۷۰۳ مورد ليشمانيوز احشايي انساني تشخيص داده شده در استان اردبيل، ۱۷۸۷ مورد (۶۶٫۱ درصد) آن مربوط به شهرستان مشگين شهر، ۸۳۷ مورد (۳۱ درصد) مربوط به شهرستان مغان و ۷۹ مورد (۲٫۹ درصد) آن مربوط به شهرستان اردبيل بوده است. از نظر توزيع سني، سن ۹۸ درصد از مبتلايان زير ۱۰ سال و فقط ۰٫۵ درصد آنها بالاي ۲۰ سال سن داشتند. از نظر جنسي نسبت شيوع بيماري در جنس مذکر به مونث ۱٫۳ بود.
بيشترين شيوع کالاآزار در اواخر فصل زمستان و اوايل بهار و کمترين موارد بيماري در ماه هاي تابستان و اوايل پاييز بود. بر اساس اين مطالعه ها، موارد بيماري از سال ۱۳۶۵ تا۱۳۷۰ سير صعودي داشته سپس هر ۵ـ۴ سال يک بار با نوسانات متناوب افزايشي و کاهشي همراه بود.
نتيجه گيري: در حال حاضر کالاآزار به عنوان يکي از بيماري هاي انگلي بومي مناطقي از شمال غرب ايران محسوب شده و در آزمايش سرولوژي آگلوتيناسيون مستقيم عيارهاي آنتي بادي اختصاصي ضد ليشمانيا مساوي و يا بيشتر ۱:۳۲۰۰ همراه با علايم باليني از قبيل؛ تب، کم خوني و بزرگي طحال و کبد به عنوان بيمار مبتلا به کالا آزار تلقي مي گردد و عيارهاي پايين تر يا مساوي ۱:۸۰۰ بدون علامت اختصاصي به عنوان عدم ابتلاء به کالاآزار در نظر گرفته شده اند.