مقاله سرواپيدميولوژي هپاتيت B در بيماران مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس در مقايسه با گروه شاهد: يک مطالعه مورد شاهدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۳۵۷ تا ۳۶۳ منتشر شده است.
نام: سرواپيدميولوژي هپاتيت B در بيماران مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس در مقايسه با گروه شاهد: يک مطالعه مورد شاهدي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرواپيدميولوژي
مقاله هپاتيتB
مقاله مالتيپل اسکلروزيس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: چيت ساز احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي فدردي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري حشمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هنوز علت واقعي بيماري Muliple Sclerosis (MS) مشخص نشده است. اعتقاد بر اين است كه شايد عفونت ها در گسترش اين بيماري مالتي فاكتوريال نقش دارند. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي ميزان HBsAb (Hepatitis B surface Antibody) و HbsAg (Hepatitis B surface Antigen) در بيماران مالتيپل اسکلروزيس و مقايسه آن با گروه شاهد بود.
روش ها: در يک مطالعه مورد شاهدي (Case-Control Study) 40 بيمار مبتلا به مالتيپل اسکلروزيس به همراه ۴۰ نفر از همسايگان غيرخويشاوند آن ها وارد مطالعه شدند. افراد گروه مورد از بين افراد مبتلا به بيماري مالتيپل اسکلروزيس تاييد شده توسط انجمن MS اصفهان انتخاب شدند. سطح سرمي HBsAb و HbsAg در بيماران با گروه شاهد مقايسه گرديد. داده ها در نرمافزار SPSS نسخه ۱۶ وارد و توسط آزمون هاي آماري t-test و ۲c مورد ارزيابي قرار گرفت. سطح معني داري آماري ۰۵.۰ در نظر گرفته شد.
يافته ها: سطح سرمي HBsAb در ۲۵ درصد از افراد مالتيپل اسکلروزيس در مقايسه با ۱۵ درصد از افراد گروه شاهد مثبت بود (P>0.05).
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر ارتباطي بين هپاتيت B و مالتيپل اسکلروزيس نشان نداد.