مقاله سروش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۱۸۹ تا ۱۹۹ منتشر شده است.
نام: سروش
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سروش
مقاله اوستا
مقاله متون پهلوي
مقاله سروش يشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت طاووسي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تا نگردي آشنا، زين پرده رمزي نشنوي       گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش        «حافظ»
در فرهنگ لغات زبان فارسي «سروش» برابر با جبرئيل، رساننده پيام الهي به پيامبران و مردان برگزيده خدا معرفي شده است.
نوشته اند سروش فرشته اي است که پيغام آور باشد و نيز فرشته اي که پيغام و مژده آرد و يا خبر و پيغام خير آورد و معاني ازين دست. در اغلب قاموس ها با کم و بيش تفاوت، همه در همان معني جبرئيل از او ياد کرده اند.
اما سروش در ادبيات ايران پيش از اسلام و در فرهنگ اوستايي و ادبيات زرتشتي فارسي ميانه، تعريف و وظايفي ديگر را برعهده دارد که در متن مقاله به آن ها پرداخته شده است و با بررسي دقيق منابع پيش از اسلام در متون بازمانده پهلوي و اوستايي، براي سروش بيش از بيست وظيفه اين جهاني و آن جهاني را مي توان برشمرد، که پيام رساني سروش را مي توان تنها يکي از آن ها دانست.