سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید عالیوند – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدرضا ملک – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی اصغر آل شیخ – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
یاسر ابراهیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

بسیاری از توابع و آنالیزهایی که در یک نرم افزار سیستم اطلاعات مکانی وجود دارد با یک مدل تجاری سازگار می باشند. این مسئله منجر به پیدایش یک گرایشجدید تحت عنوان سرویس های اطلاعات مکانی در کنار الگوی رایج سیستم های اطلاعات مکانی شده است. با استفاده از این الگو هر فرد بدون نیاز به دانش خاصی در زمینه سیستم های اطلاعات مکانی قادر به استفاده از توانمندیهای آنالیزهای نرم افزار سیستم های اطلاعاتمکانی خواهد بود. بمنظور ایجاد یک سرویس اطلاعات مکانی کامل و صحیح استفاده از الگوی محاسباتی توزیع یافته پیشنهاد شده است. همچنین با توجه به گستردگی روز افزون استفاده از دستگاه های همراه، ویژه سای این سرویس ها برای استفاده در دستگاه های همراه بررسی شده است.