مقاله سرو اپيدميولوژي ويروس هرپس سيمپلکس نوع يک در زنان حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتي، درماني کرمانشاه (سال ۱۳۸۳) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۹۶ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: سرو اپيدميولوژي ويروس هرپس سيمپلکس نوع يک در زنان حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتي، درماني کرمانشاه (سال ۱۳۸۳)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هرپس سيمپلکس ويروس
مقاله سرواپيدميولوژي
مقاله حاملگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمند داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: جانبخش عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هرپس سيمپلکس ويروس (HSV)، يک بيماري عفوني واگير با گسترش جهاني است.HSVI  معمولا در طي دوران کودکي به وسيله تماس هاي غيرجنسي منتقل مي شود. در کشورهاي پيشرفته و توسعه يافته،HSVI  يکي از علل مهم هرپس زنيتال است. آگاهي از فراواني اين عفونت در زنان حامله مي تواند در انتخاب روش هاي درماني و پيشگيري مناسب، کمک کننده باشد. در اين مطالعه، ۶۵ زن باردار مراجعه کننده به چند درمانگاه دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه براي وجود آنتي بادي هاي IgG برضد HSVI موردآزمايش قرار گرفتند. فراواني آلودگي بهHSVI  در ۴/۵۵ درصد جمعيت مورد مطالعه بودکه نسبت به کشورهاي غربي پايين تر است.