مقاله سريان حقيقت وجود و مساله شرور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در بهارستان سخن (ادبيات فارسي) از صفحه ۱۷ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: سريان حقيقت وجود و مساله شرور
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وجود مطلق
مقاله وجود منبسط
مقاله سريان
مقاله شرور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده سالطه عزيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود در عرفان به واجب تعالي اختصاص دارد و اوست كه در دار هستي خودنمايي مي كند و غير از او هر چه كه به ظاهر موجود مي نمايد در نگاه دقيق عرفاني از ظهورات و تجليات حقيقت وجود است كه حقيقتي جز اعتباريت و ربط محض نيستند. و چون جهان هستي را فقط خدا پر كرده است هر جا، نور وي در آن متجلي شود كمال و جمال او نيز در آن ديده مي شود. اما نقايص و شروري كه مشهود است ربطي به وي ندارد بلكه مربوط به خود متعينات و ماهيات امكاني است و اين تعينات هستند كه نقص و شر حساب مي شوند و اگر اينها برداشته شوند؛ چيزي جز خود وجود واجب تعالي باقي نمي ماند. بدين سان مي گوييم ذات باري تعالي در مرتبه ذات،جدا از ديگران و در مرتبه فعل، همراه با ماسواست. در اين مقاله سعي كرده ايم با روش توصيف و اسناد، ديدگاه عرفاي محقق را درباره وجود، نحوه ظهور و سريان آن در خارج تبيين كنيم و نشان دهيم كه با اين ديدي كه ارايه مي شود جهان هستي چهره ديگري پيدا مي كند و زيبايي خاصي در آن جلوه گر مي شود. وحتي با اين ديدگاه بسياري از مشكلاتي كه در تفسير هستي وجود دارد -و به آساني نمي توان از طعن منكران تدبير الهي در جهان هستي آسوده بود- برطرف مي شود و مصائب و سختي هايي كه در طول تاريخ بر سر انسانها آمده و مي آيد؛ راحت تر قابل تحمل مي شود.