مقاله سرگذشت انسان از اختيار تا نجات (بررسي تطبيقي اختيار انسان از ديدگاه ايرنائوس و ترتوليان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در الهيات تطبيقي از صفحه ۴۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: سرگذشت انسان از اختيار تا نجات (بررسي تطبيقي اختيار انسان از ديدگاه ايرنائوس و ترتوليان)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختيار
مقاله گناه
مقاله هبوط
مقاله نجات
مقاله ايرنائوس
مقاله ترتوليان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشقاني ندا
جناب آقای / سرکار خانم: علي زماني اميرعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بحث اختيار انسان و سوء استفاده وي از اختيار، يا گناه، يکي از آموزه هاي اصلي کتاب مقدس و همچنين انديشمندان مسيحي بوده است. از اين ميان، ايرنائوس و ترتوليان- از نخستين آباي کليسا- هر دو اختيار انسان را به منزله ضرورتي در آفرينش آدمي براي به کمال رسيدنش مي دانند، اما انسان همواره اختيار خود را به درستي به کار نمي برد و چه بسا موجبات گناه خود را فراهم آورد. ايرنائوس هرچند به مفهوم بازدارنده گناه در راه کمال توجه دارد، گاه براي آن کارکرد مثبت نيز قايل است و آن را وسيله تجربه آدمي و تشخيص سره از ناسره مي داند، اما بر خلاف ايرنائوس، ترتوليان به اين دگرديسي مفهوم گناه قايل نبوده، گناه را همانا منتهي به مرگ و هبوط مي داند، چنان که آدم و حوا هبوط کردند و از بهشت رانده شدند. برخلاف ترتوليان، ايرنائوس در اينجا نيز گناه آدم و حوا را ناشي از ناتواني ايشان در آغاز آفرينش مي داند و هبوط ايشان را محرکي براي ورود ايشان به اين جهان براي به شباهت رسيدن با خداوند تفسير مي نمايد، نه مانعي بر سر راه کمال. البته، در نجات شناسي ايرنائوس و ترتوليان تنها اختيار آدمي شرط کافي نيست، بلکه حضور پدر، پسر و روح القدس را نيز در فرآيند نجات و کمال انسان مي طلبد.