سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

اسماعیل اله پور – دانشگاه پیام نور ، مرکز بیرجند
منصور وثوقی عابدینی – دانشگاه شهید بهشتی
محمد حسن کریمپور – دانشگاه فردوسی مشهد
محمد هاشم امامی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

منطقه مورد بررسی قسمتی از کوهستان های شمال بیرجند است که بین ۵۹/۰۰ تا ۵۹/۲۰ طول شرقی و ۳۲/۵۵ تا ۳۳/۰۰ عرض شمالی قرار دارد . سنگهای آذرین خروجی منطقه شامل ریو داسیت تا داسیت ، داسیت آندزیتی ، آندزیت و آندزیت بازالتی می باشند که به اقسام متنوعی از سنگهای آذر آواری همراهی می گردند کدر شدگی حاشیه اغلب کانیهای مافیک ، وجود بافتهای شیشه ای و دانه ریز و اکسیداسیون خمیره شیشه ای اکثر سنگهای آتشفشانی حاکی از فوران در محیط دریای کم عمق تا قاره ای با برتری حالت انفجاری و فو گاسیته بالای اکسیژن میباشد . این سنگها ما حصل حرکات تکنوتیکی اواخر کرتاسه و اوایل تر شیری شرق ایران می باشند که باعث بالا آمدن ماگمای حد واسط و اسیدی شده است . فرایند ولکانیسم متعاقب این حرکات که از انتهای کرتاسه شروع شده در ائو – الیگوسن (۳۹-۴۴ma) به اوج خود رسیده است . سری ماگمایی این سنگها که بخشهای مهمی از ارتفاعات حوالی روستای شکراب ، کوههای مادر میشان ، کمر خاکی و مار کوه را به خود اختصاص داده اند . کالکو آلکالنسدیک بوده و رفتار اکسید های اصلی ، عناصر فرعی و الگوهای عنکبوتی حاکی از تعلق این سنگها به مجموعه سنگ شناسی حواشی فعال قاره ای میباشند .