سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روح الله کافی – مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری زیر دریا – پژوهشکده زیر سطحی

چکیده:

مبدل های DC-DC با سطح ولتاژ خروجی بالا نیاز به دیودهای سریع با ولتاژ شکست معکوس بالا دارند. مخصوصا بعضی از مبدل ها که از روش های کلید زنی در ولتاژ صفر در ساختار آنهااستفاده می شود سطح نوسانات ولتاژ خروجی یکسو کننده در آنها بیشتر میباشد. در مواردی که دسترسی به دیودهای سریع با سطح ولتاژ شکست معکوس بالا امکان پذیر نیست باید از سری کردن دیودهای سریع با سطح ولتاژپائین تر استفاده نمود.در این مقاله ساختار یک مبدل شیفت فاز یافته با کلید زنی در ولتاژ صفر به همراهنحوه سری کردن دیودهای یکسو کننده خروجی د رآن، شرح داده می شود. نتایج تست های انجام شده بر روی یک مبدل ۶KW ساخته شده، ارایه می شود.