سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل حسن زاده – استادیار گروه فیزیک دانشگاه اصفهان

چکیده:

مطالعه تغییرات سطح دریا به خاطر رابطه حساسی که با تغییرات آب و هوا دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بالا آمدن سطح متوسط دریا نشانه ای بر تغییرات جهانی آب و هوا می باشد. عوامل اصلی در افزایش سطح متوسط جهانی دریا در دهه های اخیر انبساط گرمایی اقیانوسها و آب شدن صخره های یخ قطبی هستند. گرمایش جهانی به خاطر افزایش دی اکسید کربن درجو زمین باعث ذوب شدن یخ های قطب و انبساط گرمایی اقیانوسها شده است.این عوامل حجم اقیانوسها را افزایش داده و در نتیجه سطح دریا بالا می آید. نقشه کنتور سطح دریا به خاطر انبساط گرمایی از روی داده های دمای اقیانوس محاسبه و رسم شده است. برای مقایسه با داده های مشاهده شده انبساط گرمایی برای چند ایستگاه از روی مدل آماری پیش بینی و تحلیل فیزیکی شده است. دیده می شود که سطح دریا وسیله خوبی برای اندازه گیری گرما و دمای اقیانوس می باشد.