سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

روح اله قیصری – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه خلیج فارس
ابوالقاسم عوض پور – بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه یاسوج

چکیده:

در این مقاله مقادیر سطح مقطع الاستیک در برخورد tµ (۱s) + d به کمک تابع موج سه جسمی در دستگاه مختصات خاصی محاسبه می شود. برای انرژی های برخوردی ، مقادیر سطح مقطع در محدوده (فرمول در متن اصلی موجود می باشد)، مقادیر سطح مقطع در محدوده (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) تخمین زده می شوند. نتایج بدست آمده تطابق خوبی با محاسبات گروه Kvit sin sky دارد.