سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسم فولادی – موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ایران

چکیده:

ماهیت مدیریت برنامه های توسعه تکنولوژی و برنامه های توسعه محصول با یکدیگر متفاوت هستند . انتظاراتی که از این دو برنامه باید داشت کاملا متمایز بوده به گونه ای که اگر برنامه های توسعه تکنولوژی بر اساس انتظارات برنامه های توسعه محصول مدیریت شود، می تواند برنامه را با شکست روبرو سازد . اندازه گیری بلوغ و رشدیافتگی، قبل از شروع برنامه، یکی از فعالیت های لازم برای تعیین نوع برنامه ( توسعه تکنولوژی یا توسعه محصول ) و مقدار خطرپذیری آن است . در این مقاله، اهمیت بلوغ تکنولوژی در یک برنامه توسعه تکنولوژی مورد بحث قرار می گیرد و رویکرد سطوح آمادگی تکنولوژی ) ) TRLs ، به عنوان روشی جهت اندازه گیری بلوغ و رشدیافتگی تکنولوژی، معرفی می گردد . همچنین، بیان می شود که می توان از این رویکرد در پروژه های تحقیق و توسعه استفاده کرد .