مقاله سعادت از نظر ابن سينا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فلسفه دين از صفحه ۱۱۳ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: سعادت از نظر ابن سينا
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سعادت
مقاله سعادت عظمي
مقاله جسماني
مقاله روحاني و جامع نگر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي عين اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ابن سينا سعادت را به مطلوب بالذات و غايت لذاته تعريف مي کند. او سعادت را از يک حيث به دو قسم ۱٫سعادت در قياس با قواي مختلفي نفس و ۲٫سعادت در ارتباط با خود نفس تقسيم مي کند. او از جهت ديگر، سعادت را به جسماني (بدني) و روحاني (نفساني) تقسيم مي کند و بر اين باور است که سعادت روحاني اصل و سعادت جسماني فرع است. هم چنين از حيث ديگر، سعادت را به مطلق و مقيد تقسيم مي کند و مدعي است که سعادت و شقاوت مطلق در دنيا قابل حصول نيست. و در نهايت، در پاسخ به پرسش چيستي سعادت قصوي و امکان دست يابي به آن در دنيا، سخن مي گويد. گرچه بوعلي در آثار متعددش درباره ملاک دست يابي به سعادت عظمي به گونه اي متفاوت اظهارنظر مي کند، اما اين وجوه مختلف قابل جمع هستند و در مورد امکان دست يابي به سعادت قصوي در دنيا، بر اين باور است که اين امر در دنيا دست يافتني نيست.