مقاله «سفر» از منظر قرآن، عرفان و ادبيات عرفاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در بهارستان سخن (ادبيات فارسي) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: «سفر» از منظر قرآن، عرفان و ادبيات عرفاني
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سفر
مقاله سير و سلوك
مقاله عرفان
مقاله خدا
مقاله مسافر
مقاله سالك
مقاله ضمير و باطن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آريان حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آدمي در مسير زندگي خود همواره در جستجوي كمال مطلوب بوده و هست و در اين كاوش به اعمال و رفتارهايي دست مي يازد كه «سفر» و سياحت يكي از آن رفتارهاي انسان در طول تاريخ بوده است. اين سفر به دو شكل انجام مي پذيرد؛ يا به تن و پاي خاكي است (سفر آفاقي) كه در اقصاي گيتي مي گردد تا با افزودن به تجربيات و دانسته هايش با نگرشي گسترده و شفاف زندگي اش را بسازد و دستور آفريننده بيچون هم همين است. و يا به پاي دل و باطن است (سفر انفسي) كه به قصد ديدار سرمنزل معشوق جاويد انجام مي گيرد و با رياضت هاي فراوان و تهذيب نفس براي مسافر راه حق و حقيقت همراه است تا با دلي آيينه گون و پاك از ناپاكي ها و كدورت ها به ديدار محبوب ازلي اش بشتابد.