مقاله سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حق قصاص که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در فقه و اصول (مطالعات اسلامي) از صفحه ۷۱ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حق قصاص
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سقوط قصاص
مقاله تملک قصاص
مقاله حق قصاص
مقاله حقوق ايران
مقاله فقه اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس ناتري محمدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظام حقوقي اسلام علي رغم پذيرش “اصل قصاص” در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص، بر رجحان عفو و گذشت تاکيد کرده و آن را بر انتقام از جاني مقدّم دانسته است. بدين لحاظ، اهميت بررسي عوامل سقوط قصاص يعني عواملي که پس از تحقّق و ثبوت قصاص، موجب زوال آن مي گردند، روشن مي شود. در اين مقاله با استناد به فتاوي فقيهان بزرگ و ادله و روايات در خصوص سقوط يا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حق قصاص به توجيه نظريه مختار پرداخته شده است. در نهايت نيز به دليل عدم وضوح قوانين موضوعه در اين خصوص پيشنهادهايي ارایه گرديده است.