سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمدعلی حاجی زاده – شهرداری آمل

چکیده:
امنیت و سلامت بعنوان یکی از مهمترین نیازهای بشر زیر بنای رشد فردی و اجتماعی است. در تمام طول زندگی بشر تلاش برای تامین امنیت جزء دغدغه های اصلی محسوب می شود . رسول اکرم صلوات اله علیه از امنیت و عافیت بعنوان دو نعمتی یادمیکنند که غفلت از آن موجب زیان دیدن بسیاری از مردم میگردد . در همین راستا نمیتوان وجود امنیت و سلامت اداری را در نظام اداری کشور نادیده گرفت چراکه وجود فساد اداری مشروعیت و کارآمدی دولتها را در بلند مدت به چالش کشانده که به سادگی نمیتوان نگاه منفی و ذهنیت بد بوجود آمده را برطرف نمود . بی توجهی به خواسته های عمومی و فساد در نظام اداریعامل شکست سازمانها در محیط بوده و اصلاح نظام اداری یکی از اقدامات اساسی جهت تحول و توسعه کشورها به حساب می آید.از این رو در جهت کاهش فساد اداری و ایجاد سلامت اداری دولتها اقداماتی نظیر تحول در نظام حقوق و دستمزد، شفافسازی وظایف و اختیارات ، تحول در نظام مالی ، افزایش نظارتها و ارزیابی عملکردها ، ایجاد نظام تشویق و تنبیه ، کاهشتصدیگری سازمانها و … را در دستور کار خود قرار دادند .هر سازمانی جهت نیل به اهداف خود به سلامت درونی و بیرونی از هر جهت نیازمند می باشد. برای حفظ سلامت و پیشگیری از آلودگیها نیازمند سیستمی هستیم که با دقت زیاد ضمن جلوگیری ازنفوذ آفت ها به داخل سیستم ، با تشخیص و شناخت آفتهای درونی زمینه های علاج به موقع و سلامت سازمان را فراهم آورد.یکی از علل اصلی عدم کارایی نظام اداری کشور بی توجهی به ارزشهای اسلامی است .قوانین الهی و انسانی را فقط افراد شایسته و کاردان و باتقوا اجرا می نمایند. از این رو افراد صالح باید در راس امور قرار گیرند و به عدل عمل کنند . حضرت علی علیه السلام بهمالک اشتر می فرمایند: کارهایی که بیش از هر چیز باید به آنها توجه و علاقه داشته باشی میانه روی در حق است و گسترش دادنعدالت و همگانی کردن کردن آن که سبب خشنودی بیشتر رعیت می شود. مردم تابع کارگزارانند ، آنها وقتی از کارگزاران حکومت عدالت ، صداقت ، امانتداری و خدمت به هم نوع را ببینند به حق می گرایند.بنابراین تحقیق حاضر در جهت بیان عوامل موثر در سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن با استفاده از آیات قرآن کریم و سیره ائمه اطهار علیهم السلام برآمده تا گامی هرچند کوچک در این مسیر ارزشی برداشته باشیم .