مقاله سلامت روان از منظر مکتب اسلام و روان شناسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در منهاج از صفحه ۴۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: سلامت روان از منظر مکتب اسلام و روان شناسي
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن
مقاله سلامت روان
مقاله قلب سليم
مقاله نفس مطمئنه
مقاله رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرچم اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: قوه عود منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مسایل مهم در زندگي بشر، سلامت روان و شناخت شيوه دست يابي به آن است. جوامع بشري پس از پيشرفت در تکنولوژي مادي و جدا شدن از انديشه هاي عميق ديني، در زمينه مسایل رواني، مشکلات فراواني را تجربه مي کنند. سلامت روان، در روان شناسي از ديدگاه هاي مختلف اين دانش مطرح شده است. اين ديدگاه ها عموما انسان محور هستند و از سلامت روان در محدوده زندگي دنيا سخن گفته اند. در قرآن، اساس سلامت روان بر مبناي خدا محوري است و زندگي دنيا و آخرت انسان را پوشش مي دهد و انسان هاي سالم در درجاتي متفاوت، با تعابيري چون، صالحان، شهيدان، صديقان و انبيا مطرح شده اند. انبيا به عنوان مصداق انسان کامل، الگوي سلامت روان معرفي شده اند. در قرآن، اصطلاحاتي چون؛ رشد، قلب سليم و نفس مطمئنه در مفهوم سلامت روان به کار رفته است.