سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حجت الله مرادی پردنجانی – گروه مدیرت،دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی،شهرکرد،ایران.
عاطفه خرسندی – گروه مدیرت،دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی،شهرکرد،ایران.
فریده احمدی عیسی آبادی – گروه مدیرت،دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی،شهرکرد،ایران.
سکینه اسفندیاری – گروه مدیرت،دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی،شهرکرد،ایران.

چکیده:
آموزش و پرورش یکی از بنیادی ترین و با اهمیت ترین سازمان های دنیای امروز است و اغلب مردم به طور مستقیم و غیرمستقیم با این سازمان رابطه دارند و این بیانگر نقش کلیدی و حیاتی آموزش و پرورش در زندگی پیچیده انسانهاست. نیروی انسانی مهم ترین سرمایه سازمان ها است و هر چه این سرمایه کیفیت مطلوبتری داشته باشد، احتمال موفقیت و بقاء و ارتقاء سازمان بیشر خواهد شد. یکی از مقوله های بسیار مهم در سازمان آموزش و پرورش مقوله سلامتسازمانی است. در واقع سلامت سازمانی از لحاظ فیزیکی، روانی، امنیت، شایسته سالاری، تخصص و رشد دادن به قابلیتهای شخصیت ذینفع آن در اثربخشی رفتارهر سیستمی تاثیر زیادی دارد. سلامت سازمانی تنها شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف به طور موثر نیست بلکه شامل توانایی سازمان برای رشد و بهبود مداوم است و ناظران در سازمان های سالم کارکنانی متعهد و وظیفه شناس با روحیه و عملکرد وکانال های ارتباطی باز با موفقیت بالا می باشند. یک سازمان سالم جایی است که افراد می خواهند در آنجا بمانند و کار کنند، به آن افتخار کنند و خود افرادی سودمند و موثر هستند. در این مقاله مفهوم سلامت سازمانی، ویژگیهای سازمان سالم، مولفه های سلامت سازمانی، کارکردهای سیستم )مدارس( برای حفظ سلامت خود و تحقیقات انجام شده و نتایج و پیشنهادات عملی در این زمینه بیان می گردد.