سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمهدی میرسعیدی – رئیس نظام مدیریت و بهره وری شرکت ملی صنایع پتروشیمی
پروین ساریخانی – کارشناس ارشد بهره وری و کیفیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی
امیرحسین معینی – کارشناس بهره وری و کیفیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی

چکیده:

بازنگری مدیریت بعنوان ابزاری پیشگیرانه و در جهت سلامت سنجی سیستم مدیریت کیفیت در خدمت ارتقاء سطح عملکرد سازمان از هر جهت می باشد بطوریکه مدیریت براحتی قادر خواهد بود با استفاده از اطلاعات آماری دقیق، نه تنها در ارتباط با رفع اشکالات کیفی بفعل در آمده سازمان راهکارهای مناسبی ارائه نماید، بلکه می تواند اشکالات کیفی نهفته در زوایای سازمان را از این طریق بموقع شناسایی نموده و در جهت رفع آنها اقدامات لازم را بعمل آورد. در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، بازنگری مدیریت در فواصل زمانی حداکثر شش ماهه و در فضایی مشارکتی با حضور ٥ مدیریت و ٧ امور ستادی (جمعاً ٢٧ امور ) برگزار می گردد . در این جلسات اطلاعات جمع آوری شده از پیشرفت سیس تم مدیریت کیفیت همراه با اقدامات انجام شده ارائه می گردد و در نهایت مدیریت شرکت پس از بحث و تبادل نظر ، راهکارهای مناسب در راستای رفع ریشه ای اشکالات ، یافتن نقاط بهبود، تعمیم دادن اقدامات پیشگیرانه و تخصیص منابع مورد نیاز شرکت را ، ارائه می نماید.