مقاله سلامت نيروي كار و رشد اقتصادي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در رفاه اجتماعي از صفحه ۳۲۷ تا ۳۵۰ منتشر شده است.
نام: سلامت نيروي كار و رشد اقتصادي در ايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهداشت و سلامت
مقاله نيروي كار
مقاله بهره وري
مقاله رشد اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرباني وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: دستيابي به رشد اقتصادي بالا همواره از دغدغه هاي سياست گذاران اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران بوده است. براي تحقق اين هدف توجه خاصي به بهره وري نيروي كار مي گردد كه بهداشت و سلامت از عوامل مرتبط با آن است.
روش: در اين مقاله سعي شده است تا با اتخاذ رويكرد ادوار تجاري حقيقي و استفاده از الگوي رگرسيوني تحليل كوواريانس و هم انباشتگي يوهانسون، نقش بهداشت و سلامت نيروي كار در رشد اقتصادي ايران مطالعه و بررسي گردد.
يافته ها: اين مطالعه نشان مي دهد كه از جنبه نظري، بهبود بهداشت و سلامت نيروي كار به صورت مستقيم و غير مستقيم رابطه مستقيمي با رشد محصول دارد و از بعد تجربي در دوره ۸۵-۱۳۵۳ توليد ناخالص داخلي را در ايران به طرز معناداري افزايش داده است.
نتايج: از آن جا كه بهبود وضع سلامت نيروي كار رابطه مهمي با بهره وري و رشد اقتصادي دارد، تامين امكانات بهداشت و سلامت براي نيروي كار و بهبود تغذيه آ ن ها توسط دولت يا بخش خصوصي حائز اهميت است.