سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فراز صادقی تهرانی – لیسانی مهندسی عمران ، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

سلول اندازه گیری فشار سه گانه خاک و آب نخستین دستگاهی است که قادر است همزمان تنش قائم، سه تنش افقی در جهت های مختلف و فشار پیزومتریک را در عمق زمین اندازه گیری کند. شکل دستگاه به صورت منشور با قاعده شش ضلعی منتظممی باشد که در قاعده بالا سنسور تنش قائم، در سه وجه ازشش وجه جانبی و به صورت یک در میان سنسورهای تنش افقی و در قاعده پایین سنسور فشار پیزومتریک نصب شده اند. آلیاژ به کار رفته در بدنه دستگاه، صفحات سنسور و اتصالات همگی از فولاد ضد زنگ میباشد.
سیستم اندازه گیری دستگاه بدین شرح است: بار اعمال شده بر سنسورها موجب ایجاد کرنش و متعاقبا تغییر ولتاژ ناچیز در کرنش سنج چسبیده بهوجه دیگر سنسور شده و این تغییر ولتاژ توسط یک داده نگار ثبت و بوسیله یک آمپلی فایر تقویت شده و بر اساسمنحنی کالیبراسیون که بعد از ساخت دستگاه بدست آمده است میزان تنش نظیر مشخص می شود.