مقاله سل و مقاومت دارويي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۲ تا ۶ منتشر شده است.
نام: سل و مقاومت دارويي در ايران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سل
مقاله مقاومت دارويي
مقاله گونه هاي مقاوم به چند دارو
مقاله گونه هاي فوق مقاوم
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي مود بتول
جناب آقای / سرکار خانم: علوي ناييني رويا
جناب آقای / سرکار خانم: متانت مليحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سل يكي از معضلات مهم بهداشتي بسياري از كشورهاي در حال توسعه و فقير دنيا مي باشد. در حال حاضر يكي از مشكلات اساسي در درمان بيماري سل موضوع مقاومت دارويي است. در اين مقاله مروري تلاش شده است تا شيوع موارد مقاوم به دارو اعم ازMultiple Drug Resistant ، Extensively Drug Resistant  و Totally Drug Resistant  در ايران بررسي شود.
مواد و روش كار: براي استخراج منابع لازم از مقالات موجود در
PUBMED و Scopus و ژورنال هاي علمي ايراني از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰ (اسفند ۱۳۸۸) كه موارد سل مقاوم به دارو را گزارش كرده بودند استفاده شد. واژه هاي مورد جستجو شامل سل، مقاومت دارويي و ايران بود.
يافته ها: درمورد مقاومت دارويي سل در ايران در منابع بررسي شده مقالات نسبتا زيادي منتشر شده بود اما تنها مقالاتي مورد مطالعه قرار گرفتند كه در آن ها موارد سل مقاوم به چند دارو، سل مقاوم به اكثر داروها و سل مقاوم به تمام داروها گزارش شده بود. در اين مطالعات شيوع سل مقاوم به چند دارو در استان هاي مختلف كشور ۹/۲۷-۵/۰ درصد گزارش شد. شيوع سل مقاوم به چند دارو در بيمارستان مسيح دانشوري ۴/۵ درصد بود كه از ميان آن ها ۶/۱۰ درصد مقاوم به اكثر داروها بودند.
نتيجه گيري: نتايج برگرفته از مطالعات گزارش شده نشان داد كه سل مقاوم به دارو در ايران رو به گسترش است و در حال حاضر پيدايش سوش هاي مقاوم به اكثر داروها و سل مقاوم به تمام داروها، يك تهديد جدي در برنامه درمان بيماري سل و كنترل آن مي باشد.