مقاله سمبوليسم نور و رنگ در عرفان ايراني – اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات عرفاني از صفحه ۱۸۳ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: سمبوليسم نور و رنگ در عرفان ايراني – اسلامي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نور
مقاله رنگ
مقاله نمادگرايي عرفاني
مقاله نمادواژه هاي رنگ
مقاله عرفان و تصوف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيكوبخت ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بي شک عرفان و تصوف – به دليل مايه هاي ارزشي و اخلاقي آن – از غني ترين نحله هاي فکري بشر است که بيشترين رسالت را در ابلاغ پيام باطني دين برعهده دارد. قدرت تاثير و عمق نفوذ انديشه هاي عرفاني در جامعه اسلامي به حدي است که کسي را ياراي انکارآن نيست، اما از آنجا که مفاهيم کشف و شهودي عرفا (مفاهيم تجريدي) در دايره محدود واژگان و الفاظ نمي گنجد و به قول مولانا «لفظ در معنا هميشه نارسان» است. براي رفع چنين تنگنا و نارسايي چاره اي جز بهره گيري از فنون هنري و ظرفيت هاي زبان شاعرانه وجود ندارد، بنابراين اغلب عرفا با بهره گيري از امکانات زباني چون تشبيه، مجاز، استعاره، ايهام و نماد به بروز تجارب شخصي خويش روي آوردند. در اين ميان استفاده از نمادواژه هاي رنگ در وصف عواطف نفساني و دريافت هاي شخصي بسيار قابل توجه است درحالي که به اين مهم کمتر توجه شده است. اين مقاله به نقش سمبوليک رنگ ها در بيان کيفيات نفساني و تجربه هاي شخصي عرفا پرداخته، به اميد آن که تا حدي افق ديد مخاطبان را نسبت به واژه گزيني هاي هدفمند عرفا وسعت بخشد يا به آنان در کشف راز و رمز آن واژگان در آثار عرفاني ياري نمايد.