سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عسگر عبادالهی – دانشگاه ارومیه ،دانشکده کشاورزی گروه گیاهپزشکی
محمد حسن صفر علیزاده – دانشگاه ارومیه ،دانشکده کشاورزی گروه گیاهپزشکی

چکیده:

با توجه به افزایش جمعیت جهان ،کمبود غذا و اثرات زیان بار عوامل شیمیای در کنترل آفات، تلاشهای زیادی برای بدست آوردن جایگزین های مناسبی برای این عوامل شده است. در این راستا مطالعات زیادی روی اسانس های گیاهی در کنترل آفات صورت گرفته است. آزمایشات در طرح پایه کاملا تصادفی با شرایط دمای ۱ ± ۲۷ درجه ی سانتی گراد و رطوبت نسبی ۵ ± ۶۵ در صد انجام شد.۵ غلظت از اسانس اکالیپتوس(۴-۵٫۶-۷٫۵-۹٫۸-۱۳ میکرولیتر) در ۲۰۰ میکرو لیتر استون حل شده و با یک شاهد( ۲۰۰ میکرو لیتر استون به تنهایی) روی حشرات کامل شپشه آرد با استفاده از کاغذ صافی ۴ × ۴ سانتی متری درون ظروف شیشه ای ۲۸۰میلی لیتری به کار برده شد. مرگ و میر بعد از ۲۴،۴۸،۷۲ ساعت ثبت و تلفات با استفاده از فرمول آبوت اصلاح گردید(۱۹۲۵) تجزیه ی پروبیت داده ها با استفاده از نرم افزار ۱۶ spss انجام گرفت. LC₅₀ و LC₅₀ اسانس بعد از ۷۲ ساعت ۲۲٫۸۴ و ۴۸٫۰۶۳ میکرو لیتر بر لیتر هوا بر آورد شد. با افزایش زمان تدخین، مرگ و میر به میزان قابل توجهی افزایش یافت.LT₅₀ و LT₅₀ در بیشترین غلظت به ترتیب ۷٫۵۲۵ و ۱۹۷٫۹۲۶ ساعت بود. نتایج این تحقیق ثابت می کند که اسانس اکالیپتوس می تواند در کنترل شپشه آرد موثر باشد.