مقاله سميت تنفسي اسانس زيره سياه Bunium persicum Boiss. (Umbelliferae) و هل Elletaria cardamomum Maton. (Zingiberaceae) روي حشرات کامل شپشه آرد (castaneum (Herbst.) (Tribolium Coleoptera: Tenebrionidae) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۹۶ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: سميت تنفسي اسانس زيره سياه Bunium persicum Boiss. (Umbelliferae) و هل Elletaria cardamomum Maton. (Zingiberaceae) روي حشرات کامل شپشه آرد (castaneum (Herbst.) (Tribolium Coleoptera: Tenebrionidae)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شپشه آرد
مقاله اسانس های گیاهی
مقاله هل و زیره سیاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مروج غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اف شهركي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي اراني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي فرنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر سمیت تنفسی دو گونه گیاهی هل .Elletaria cardamomum Maton و زیره سیاه کرمانیBunium persicum Boiss. روی حشرات کامل شپشه.Tribolium castaneum (Herbst)  بررسی شد. اسانس ها از بذور گیاهان مذکور توسط دستگاه اسانس گیر شیشه ای مدل Clevenger استخراج شدند. نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که این دو اسانس روی حشرات کامل شپشه آرد سمیت تنفسی بالایی دارند. مرگ و میر حشرات کامل ۷-۱ روزه در هر دو جنس نر و ماده با افزایش غلظت و مدت زمان اسانس دهی افزایش یافت. حشرات کامل جنس نر در مقایسه با جنس ماده حساسیت بیشتری به سمیت تنفسی اسانس ها از خود بروز دادند. سمیت تنفسی اسانس زیره سیاه روی حشرات کامل شپشه آرد بیشتر از اسانس هل بود. میزان LC50 اسانس زیره پس از ۲۴ ساعت اسانس دهی برای حشرات کامل نر و ماده به ترتیب ۵۹/۷ و ۹۰/۹ میکرولیتر بر لیتر هوا (µl.L-1) بود. میزان این شاخص در مورد اسانس هل برای افراد نر و ماده به ترتیب ۹۱/۲۲ و ۶۳/۳۰ میکرولیتر بر لیتر هوا (µl.L-1) بدست آمد. نتایج این بررسی نشان داد که اسانس های هل و زیره سیاه منابع بیولوژیکی موثری هستند که می توانند برای حفاظت غلات انبار شده از آلودگی توسط شپشه آرد به کار برده شوند.