مقاله سميت تنفسي سه اسانس گياهي روي حشرات كامل سوسك جهار نقطه اي حبوبات (allosobruchus maculates F. (Col: Bruchidae در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۷۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: سميت تنفسي سه اسانس گياهي روي حشرات كامل سوسك جهار نقطه اي حبوبات (allosobruchus maculates F. (Col: Bruchidae در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس هاي گياهي
مقاله سوسک چهار نقطه اي حبوبات
مقاله سميت تنفسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي علمي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: شاكرمي جهانشير
جناب آقای / سرکار خانم: بنداني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در جستجوي جايگزيني مناسب براي سموم آفت کش متداول، سميت تنفسي اسانس گياهانArtemisia haussknechtii،Mentha longifolia  و Thymus daenensis روي سوسک چهار نقطه اي حبوبات مورد بررسي قرار گرفت. اين تحقيق در قالب طرح کاملا تصادفي و آزمايش فاکتوريل انجام شد. اسانس هاي گياهي با استفاده از روش تقطير با آب تهيه شدند. آزمايش در شرايط دمايي ۲±۳۰ درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي ۵±۶۰ درصد در تاريکي انجام شد. در غلظت ۱۸٫۵۱۸ ميکروليتر بر ليتر اسانس گياهانM. longi، foiaA. haussknechtii  و T. daenensis به ترتيب باعث ۱۰۰، ۱۰۰ و درصد مرگ و مير حشرات کامل سوسک چهار نقطه اي حبوبات شدند. مقاديرLC50  براي گياهانA. haussknechtii ،M. longifolia  و T. daenensis به ترتيب ۱٫۲۰۴، ۳٫۶۲۴ و ۴٫۷۵۴ ميکروليتر بر ليتر محاسبه شد. به نظر مي رسد اسانس هاي گياهي مي توانند به عنوان يک حشره کش کم خطر و يا به عنوان مدلي براي سنتز سموم شيميايي آفت کش مورد استفاده قرار گيرند.