سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مصطفی قلم چی – مدیر پروژه بهینه سازی – شرکت مشانیر
محمدعلی ریاضی – معاونت مهندسی بهره برداری و طرح های بهینه سازی – شرکت مشانیر
سیدنظام سیدی – دبیرانجمن اسلامی نیروگاه ری و کمیته علمی فنی اسلامی نیروگاه ری – مسئو

چکیده:

تا سال ۱۳۶۸ شرکت توانیز متولی امر تولید و انتقال و توسعه نیروی برق در سطح کشور بطور متمرکز بود. و از طرفی در برنامه ریزی بلند مدت وزارت نیرو و اهدافی که در برنامه اول توسعه در فصل برق دیده می شود همچنان افزایش توسعه نیروگاه ها با نرخ رشدبالایی مد نظر بود و عملا اداره چنین تشکیلات عظیم ملی متمرکز غیر ممکن می گردید و از طرفی در دنیا اقداماتی در خصوص عدم تمرکز و واگذاری کارها به بخش خصوصی شروع شده بود و در نتیجه مسئولین وزارت نیرو تصمیم گرفتند صنعت برق به شکل غیر متمرکز اداره شوند.
با تفویض اختیارات بیشتر به نیروگاه ها بر اساس سیاست خودگردانی، کار دنبال شد و به کلیه امور اداری، مالی، بازرگانی، پشتیبانی و خریدهای خارجی در سال ۱۳۶۹ از حیطه مسئولیت شرکت توانیر خارج و به خود نیروگاه ها واگذار گردید و نیروگاه ها از این تاریخ به بعد بعنوان واحدهای مستقل و خودگردان بصورت مرکز هزینه با تعیین نرخهای مشخص کار می کردند از نیمه سال ۱۳۷۱ با تاسیس شرکتهای مدیریت تولید برق، کلیه تجهیزات و تاسیسات در هر یک از این شرکتها و نیروگاه های فوق کما فی السابق متعلق هب دولت بوده و صرفا مدیریت بهره برداری ، تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات طی قراردادهای جداگانه ای به شرکتهای مدیریت تولید برق، واگذار گردید و رابطه استخدامی کلیه کارکنان قبلی این شرکتها از بخش دولتی بعلت حذف تشکیلات سازمانی آنها قطع و رابطه جدید به شکل مامور بخدمت برای کارکنان دولت یا تغییر کارفرما برای کارمندان و کارگران شرکتهای مدیریت تولید برق در امد و در حال حاضر با استعفاء و یا خرید خدمت کارکنان نیروگاه ها، آنان به استخدام شرکتهای سهامی خاص (مدیریت تولید برق) درآمده اند.