مقاله سنايي، شعر و عرفان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در عرفان اسلامي (اديان و عرفان) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: سنايي، شعر و عرفان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنايي
مقاله عرفان
مقاله معشوق آسماني
مقاله معشوق زميني
مقاله تحول فکري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظيم بگلو داوود
جناب آقای / سرکار خانم: تاجفر شيرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله سعي شده است، آغاز شعر عرفاني، و اين که معشوق در سبک خراساني زميني بوده و حکيم سنايي از شاعراني بود که در اواخر سبک خراساني قرار داشت که در دوره جواني به معشوق زميني پرداخته است، و در اواخر زندگاني به عنوان اولين فاتح قله هاي معشوق عرفاني به معشوق آسماني روي آورده است و اين که گشاينده راه شعر عرفاني است و راهنماي شاعران عرفاني دوره هاي بعد از خود يعني سبک عراقي شده است، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، همچنين بحث مختصري در مورد نحوه تحول فکري و علت اين که معشوق زميني را رها کرده و به معشوق آسماني روي آورده، بحث شده است. در نهايت شخصيت دو بعدي سنايي در اين مقاله هنگام مطالعه گويا و روشن شده است.