سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه خانجانی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی معدنی
علی مرسلی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی معدنی
زهره رشیدی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی معدنی
زهرا درویشی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی معدنی

چکیده:

ترکیب سوپرامولکول جدید لانتانیوم La (4,4′ -bipy)(H2O)2 (NO3 )4 ] ( 4,4′ -Hbipy) ؛ ۱ ؛ از واکنش bipy – 4،۴ و La (NO3 )3 .6H2O با روش گرادیان حرارتی در شاخه جانبی و در حلال استونیتریل سنتز شد. کریستال های این ترکیب سوپرامولکول جدید توسط XRD، IR و کریستالو گرافی اشعه X شناسایی گردید. پایداری حرارتی و خواص نشری نمونه های کریستالی ترکیب ۱ نیز با روش TGA و DTA مطالعه و با هم مقایسه شد.