سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نیلوفر سلطان زاده – دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی معدنی
علی مرسلی – دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی معدنی
آزاده عسگری نژاد – دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی معدنی

چکیده:

ترکیب سوپرامولکولی جدید از بیسموت (III) به صورت (فرمول در متن اصلی مقاله) با استفاده از نمک بیسموت کلراید (III) نمک سدیم برمید در نقش یون مخالف و لیگاند آلی نیتروژن دهنده- (فرمول در متن اصلی مقاله) به روش گرادیان حرارتی در شاخه جانبی سنتز شد. ساختار این ترکیب استفاده از پراش پرتو X مطالعه شد که در آن اتم های بیسموت به یک اتم نیتروژن از بخش پیریدیلی لیگاند ۳-bpdb متصل شده اند و با دو اتم برم به صورت پل مرتبط شده اند و واحدهای دیمری را تشکیل داده اند.در این ترکیب پیوندهای هیدروژنی در تشکیل شبکه سوپرامولکولی نقش داشته اند.پایداری حرارتی این ترکیب هم با روش تجزیه وزنی حرارتی TGA تجزیه گرمایی تفاضلی DTA بررسی شد.